سلام دوستان گرامی ، خوشحالم که سه علی سه رو واسه بازدید انتخاب کردید ;) امیدوارم لحظات خوبی رو باهم داشته باشیم :)خانه / دفتر شعر / عشق یعنی…

عشق یعنی…

عشق یعنی…

سه علی سه

**********

عشق یعنی سوختن تا ساختن ،
عشق یعنی عقل و دین را باختن ،
عشق یعنی دل تراشیدن ز گل ،
عشق یعنی گم شدن در باغ دل ،
عشق یعنی تو ملامت کن مرا،
عشق یعنی می ستایم من تو را ،
عشق یعنی در پی تو در به در ،
عشق یعنی یک بیابان درد سر،

.

بقیه در ادامه مطلب


عشق یعنی با تو آغاز سفر ،
عشق یعنی قلبی آماج خطر،
عشق یعنی تو بران از خود مرا ،
عشق یعنی باز می خوانم تو را ،
عشق یعنی بگذری از آبرو ،
عشق یعنی کلبه های آرزو،
عشق یعنی با تو گشتن هم کلام ،
عشق یعنی شاخه ای گل در سبد ،
عشق یعنی دل سپردن تا ابد ،
عشق یعنی سروهای سر بلند ،
عشق یعنی خارها هم گل کنند،
عشق یعنی تو بسوزانی مرا ،
عشق یعنی سایه بانم من تو را ،
عشق یعنی بشکنی قلب مرا ،
عشق یعنی می پرستم من تو را،
عشق یعنی آن نخستین حرفها ،
عشق یعنی در میان برفها ،
عشق یعنی یاد آن روز نخست ،
عشق یعنی هر چه در آن یاد توست ،
عشق یعنی تک درختی در کویر ،
عشق یعنی عاشقانی سر به زیر،
عشق یعنی بگذری از هفت خان ،
عشق یعنی آرش و تیر و کمان …

عشق یعنی بی پروا شدن    سعی از قطره تا دریا شدن

عشق یعنی ۲:

سوختن با درد نسبت داشتن

عشق دریک جمله یعنی انتظار

انتظار روز رجـــعت داشتن

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی در جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده ها با چشمان تر

عشق یعنی سر به در آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عشق یعنی مست و بی پروا شدن

عشق یعنی سوختن یا ساختــن

عشق یعنی زندگی را باختن

عشق یعنی انتـــظار و انتـــظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق یعنی دیـده بر در دوختـن

عشق یعنی در فراقش سوختن

عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی لحظه های ناب ناب

عشق یعنی با پرستو پر زدن

عشق یعنی آب بر آذر زدن

عشق یعنی سوز نی آه شبان

عشق یعنی معنی رنگین کمان

عشق یعنی با گلی گفتن سخن

عشق یعنی خون لاله بر چمن

عشق یعنی شعله بر خرمن زدن

عشق یعنی رسم و دل برهم زدن

عشق یعنی یک تیمم یک نماز

عشق یعنی عالمی راز و نیاز

عشق یعنی چون محمد پا به راه

عشق یعنی همچو یوسف قعر چاه

عشق یعنی بیستون کندن به دست

عشق یعنی زاهد اما بت پرست

عشق یعنی همچومن شیدا شدن

عشق یعنی قلــه و دریا شدن

عشق یعنی یک شقایق غرق خون

عشق یعنی درد ومحنت دردرون

عشق یعنی یک تبلور یک سرود

عشق یعنی یک سلام و یک درود

عشق یعنی جام لبریز از سراب

عشق یعنی تشنگی یعنی سراب

عشق یعنی حسرت شبهای گرم

عشق یعنی یاد یک رویای نرم

عشق یعنی غرقه گشتن در سراب

عشق یعنی حلقه های بی حساب

عشق یعنی تا ابد بی سرنوشت

عشق یعنی آخــرخط بهـشــت

عشق یعنی گم شدن در لحظه ها

عشق یعنی آبـی بی انتـــها

عشق یعنی زرد تنها و غریب

عشق یعنی سرخی ظاهر فریب

عشق یعنی تکیه بر بازوی باد

عشق یعنی حسرتت پاینده باد

عشق یعنی هرزمان تنها شنیدن نام او

عشق یعنی هرچه گفتن هرچه کردن بهراو

مطالب مرتبط را ببینید

line30

لینک های پرطرفدار امروز

line30


بستن