سلام دوستان گرامی ، خوشحالم که سه علی سه رو واسه بازدید انتخاب کردید ;) امیدوارم لحظات خوبی رو باهم داشته باشیم :)
مدادمداد
خانه / عکس / تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

یادی از ماه مهر و دوران مدرسه

پیامک مدرسه و اول مهر

madrese (1)

شروع پاییز، شروع یادآوری خاطرات متفاوتی از دوران تحصیلی ما در مدارس را به همراه دارد،

که یک دوربین عکاسی می‌تواند گوشه‌هایی از آن را به تصویر بکشد،

تا ما هربار با دیدن این تصاویر یاد “دوران مدرسه” گذشته را زنده کنیم.
این تصاویر که توسط حجت عطایی عکاس مهر گرفته شده‌اند، ثبت بخشی از این دوران اند.

.

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (2)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (3)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (4)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (5)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (6)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (7)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (8)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (9)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (10)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (11)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (12)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (19)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (18)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (17)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (16)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (15)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (14)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (13)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (20)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (21)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (22)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (23)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (24)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (25)

تصاویر خاطره انگیز از دوران مدرسه – بوی ماه مهر

madrese (26)

مطالب مرتبط را ببینید