سلام دوستان گرامی ، خوشحالم که سه علی سه رو واسه بازدید انتخاب کردید ;) امیدوارم لحظات خوبی رو باهم داشته باشیم :)خانه / دفتر شعر / عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

عکس پروفایل

عکس نوشته های زیبا و پندآموز از شعرهای شاهنامه فردوسی

با موضوعات ِ : خداوند، ایران، علم و دانش و ادب برای تصویر پروفایل ;)

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

سپاه شب تیره بر دشت و راغ

یکی فرش گسترده از پّر زاغ

نموده ز هر سو به چشم اهرمن

چو مار سیه ، باز کرده دهن

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

عکس نوشته شعر سعدی پروفایل اشعار عاشقانه حکیمانه سعدی

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

عکس نوشته اشعار مولانا پروفایل شعر عاشقانه عارفانه مولانا

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار

همـــــان به که نیکی بود یادگار

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

دگرگونه آرایشی کرد ماه

بسیچ گذر کرد بر پیشگاه

شده تیره اندر سرای درنگ

میان کرده باریک و دل کرده تنگ

ز تاجش سه بهره شده لاژورد

سپرده هوا را به زنگار و گَرد

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

گزیده زیباترین اشعار سهراب سپهری در مورد دوست عشق زندگی

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

تیکه شعرهای خیلی کوتاه مخصوص بیو تلگرام و اینستاگرام

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

بیــــا تا جهــــان را به بــد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار

همـــــان به که نیکی بود یادگار

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

بـه آمــوختن چون فــروتن شـــوی

  سخن هــای دانندگــان بشنوی

مگوی آن سخن، کاندر آن سود نیست

کز آن آتشت بهره جز دود نیست

عکس پروفایل از شعرهای زیبای حکیم ابوالقاسم فردوسی

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارنده‌ی بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
در اندیشه‌ی سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست
ز هستی مر اندیشه را راه نیست

مطالب مرتبط را ببینید

line30

لینک های پرطرفدار امروز

line30


بستن