سلام دوستان گرامی ، خوشحالم که سه علی سه رو واسه بازدید انتخاب کردید ;) امیدوارم لحظات خوبی رو باهم داشته باشیم :)خانه / مطالب گوناگون / مطالب آموزشی / نکته های تاثیرگذار و الهام بخش در زندگی

نکته های تاثیرگذار و الهام بخش در زندگی

این نکته ها را بخوانیم، بدانیم و کار بگیریم

ورود به آرشیو مطالب خواندنی

آموزنده

سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند
.
Alcohl
الکل
.
Pride
غرور
.
Anger
عصبانیت

Three things that humans make
سه چیز انسانها را می سازند
.
Hard Work
کار سخت
.
Sincerity
صمیمیت
.
Commitment
تعهد


Three things in life that are most valuable
سه چیز در زندگی بسیار ارزشمند هستند
.
Love
عشق
.
Self-Confidence
اعتماد به نفس
.
Friends
دوستان

Three things in life that may never be lost
سه چیز در زندگی که هرگز نباید از بین بروند
.
Peace
آرامش
.
Hope
امید
.
Honesty
صداقت

And how beautiful these three important things
in life perspective Dr.Ali Shariati stated
و چه زیبا این سه چیز مهم در زندگی از دیدگاه دکتر علی شریعتی بیان شده
.
Do not rely on three things never
به سه چیز هرگز تکیه نکن
.
Pride
غرور
.
Lie
دروغ
.
Love
عشق
.
Gallop is human with pride
انسان با غرور می تازد
.
Be lost with telling lies
با دروغ می بازد
.
And dies with love
و با عشق می میرد

Happiness in our lives has three primary
خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
.
Experience Yesterday
تجربه از دیروز
.
Use Today
استفاده از امروز
.
Hope Tomorrow
امید به فردا

Ruin our lives is the three principle
تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
.
Regret Yesterday
حسرت دیروز
.
Waste Today
اتلاف امروز
.
Fear of Tomorrow
ترس از فردا

مطالب مرتبط را ببینید

line30

لینک های پرطرفدار امروز

line30


بستن